Thi đua - Khen thưởng
Thi đua - Khen thưởng
Khen thưởng thành tích năm 2019 của Trung tâm Giám định Y khoa – Pháp y 
21/01/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: y kien khen thuong 2019.pdf
 
Liên kết website