Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung tâm Y tế Ninh Hải
Kết quả kiểm tra chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm của Bệnh viện huyện Ninh Hải 
05/08/2019 
 

Chiều ngày 29/7/2019, Đoàn công tác của Sở Y tế do ông Lê Vũ Chương, Phó Giám đốc Sở Y tế làm Trưởng đoàn cùng các đại diện phòng, ban thuộc Sở Y tế, lãnh đạo Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi, Trưởng khoa,  phòng Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã đến làm việc và kiểm tra công tác 6 tháng đầu năm tại Bệnh viện huyện Ninh Hải. Làm việc với đoàn về phía huyện có Ban Giám đốc và Trưởng, phó các khoa, phòng chuyên môn.

Đoàn tiến hành chấm điểm theo Quyết định số 6858/QĐ - BYT ngày 18/11/2016 của Bộ Y tế về việc ban hành Bộ tiêu chí chất lượng Bệnh viện.  Công tác kiểm tra, đánh giá tập trung vào việc thực hiện các hoạt động chuyên môn, cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh của bệnh viện; Đánh giá thực trạng chất lượng hoạt động và cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch cải tiến chất lượng bệnh viện; Từng bước xếp loại chất lượng hoạt động và dịch vụ khám, chữa bệnh.

Bệnh viện huyện Ninh Hải với quy mô 70 giường, gồm 05 phòng chức năng, 08 khoa lâm sàng và 02 khoa cận lâm sàng. Tổng số cán bộ viên chức, người lao động là 88 người, trong đó biên chế 77 người và 11 người hợp đồng. Phân chia theo bộ phận: Lâm sàng: 55/88 (62,5%); Cận lâm sàng và Dược: 13/88 (14,8%). Quản lý, hành chính: 20/88 (22,7%). Tỷ lệ bác sĩ/điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật viên: 16/35 (1/2,2).

 Nhìn chung trong 6 tháng đầu năm 2019, Ban giám đốc Bệnh viện lãnh chỉ đạo toàn bệnh viện thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trên địa bàn. Xây dựng các kế hoạch hoạt động của năm triển khai tới các khoa/ Phòng chỉ đạo thực hiện hoạt động bệnh viện trong năm 2019. Tăng cường tuyên truyền cho nhân dân về chế độ khám chữa bệnh, các chế độ cho người được hưởng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi để người dân được hưởng đúng quyền lợi. Triển khai các kế hoạch hoạt động chuyên môn ngay từ đầu năm 2019, thường xuyên kiểm tra đôn đốc các khoa, phòng thực hiện nhiệm vụ, không có cán bộ vi phạm đạo đức nghề nghiệp, quy chế chuyên môn, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, đáp ứng cơ bản sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh viện tiến hành tự kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019 kết quả như sau:

 Số tiêu chí áp dụng: 82/83 Tiêu chí.

Tổng số điểm 82 tiêu chí: 255

Điểm trung bình chung các tiêu chí (điểm chất lượng chung): 3,09.

Kết quả chung theo mức: Mức 1: Số lượng tiêu chí đạt 1 (tỷ lệ 1,22%) , Mức 2 số lượng tiêu chí đạt 13 (tỷ lệ 15,85%), Mức 3 số lượng tiêu chí đạt 44 (tỷ lệ 53,66%), Mức 4 số lượng tiêu chí đạt 24 (29,27%)… Tổng số tiêu chí 82 (tỷ lệ đạt 100%).

Sau khi Đoàn của Sở Y tế đi kiểm tra thực tế và phát phiếu khảo sát tại các khoa/phòng, Đoàn đã tổng hợp kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện như sau:

Tổng số các tiêu chí được áp dụng đánh giá: 82/83 tiêu chí;  tỷ lệ tiêu chí áp dụng so với 83 tiêu chí: 99%;  Tổng số điểm của các tiêu chí áp dụng: 254 (có hệ số: 273).

Điểm trung bình chung của các tiêu chí: 3.07.

Kết quả chung theo mức: Mức 1 số lượng tiêu chí đạt 1 (tỷ lệ 1,22%) , Mức 2 số lượng tiêu chí đạt 14 (tỷ lệ 17,07%), Mức 3 số lượng tiêu chí đạt 43 (tỷ lệ 52,44%), Mức 4 số lượng tiêu chí đạt 24 (29,27%)…

Tại buổi kết luận, đồng chí trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những nỗ lực mà tập thể cán bộ viên chức Bệnh viện đã đạt được trong thời gian qua và đề nghị bệnh viện tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, có giải pháp ưu tiên để cải tiến nâng cao chất lượng khám chữa bệnh hướng tới sự hài lòng của người bệnh theo Bộ Tiêu chí đã ban hành.

Bích Trâm


 
Liên kết website