Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Kết quả Kiểm tra Bệnh viện Lao và bệnh phổi năm 2017 
20/12/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: Kết quả KTBV năm 2017.pdf
 
Liên kết website