Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Kết luận 645/KL-ATTP về việc thanh tra an toàn thực phẩm quý IV năm 2018 
07/11/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Ket luan thanh tra ATTP quy 4 - 2018.pdf
 
Liên kết website