Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Báo cáo phòng, chống tham nhũng
Kết luận 5320/KL-SYT công tác quản lý tại Trung tâm y tế huyện Ninh Sơn từ ngày 1/1/2019 đến ngày 30/4/2020 
11/11/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: KL 5320 thanh tra TTYT NInh Son.pdf
 
Liên kết website