Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Kế hoạch triển khai thực hiện công tác đảm bảo An toàn thực phẩm 5 tháng cuối năm 2016 
26/09/2016 
 

Ban Chỉ Đạo An Toàn Thực Phẩm

Kế hoạch số 3703/KH-BCĐ triển khai thực hiện công tác đảm bảo An toàn thực phẩm 5 tháng cuối năm 2016

Mời xem chi tiết tại đây:3703KH-BCĐ .pdf

 
Liên kết website