Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật
Kế hoạch tổ chức đánh giá chương trình hành động viên chức trước khi xem xét trình cấp thẩm quyền bổ nhiệm chức danh quản lý đối với Khoa Ký sinh trùng - Côn trùng 
05/01/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Ke hoach 22 to chuc danh gia CTHD.pdf
 
Liên kết website