Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Kế hoạch 4421/KH-SYT tổ chức đánh giá chương trình hành động công chức trước khi xem xét quyết định bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý đối với Giám đốc Trung tâm TP PR-TC 
28/11/2019 
 
 
Tin đã đưa
(11/08)
(06/08)
(31/07)
(23/07)
(22/07)
(09/07)
(30/06)
(26/06)
(15/06)
(08/05)

Liên kết website