Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần
Bệnh viện Chuyên khoa Da liễu - Tâm thần
Kế hoạch số 281/KH-SYT về tổ chức đánh giá chương trình hành động viên chức trước khi xem xét trình cấp thẩm quyền bổ nhiệm lại chức danh lãnh đạo, quản lý đối với PGĐ TTPC Bệnh xã hội trực thuộc Sở Y tế Ninh Thuận 
02/02/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_281_KH-SYT.pdf
 
Liên kết website