Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung tâm Y tế Ninh Hải
Kế hoạch số 1015/KH-TTYT của Trung tâm Y tế Ninh Hải về việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện năm 2017 
26/11/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: 1015-KH-TTYT.pdf
 
Liên kết website