Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Kế hoạch phát động phong trào thi đua "Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau trong công tác giảm nghèo đến năm 2020. 
29/05/2017 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_1689_KH-SYT.pdf
 
Liên kết website