Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Thông tin thuốc - thực phẩm - mỹ phẩm
Kế 4773/KH-SYT Kế hoạch Thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá các qui định quản lý nhà nước về dược, mỹ phẩm năm 2020 
14/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây:
KH kiểm tra MP.pdf
PL1.docx
PL2.docx
PL3.docx
PL4.docx
PL5.docx
 
Liên kết website