Trung tâm Y tế Ninh Hải
Trung tâm Y tế Ninh Hải
Kế hoạch 701/KH-TTYT phun hóa chất và diệt lăng quăng chủ động phòng chống sốt xuất huyết lần 2 năm 2019 
13/08/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Ke hoach 701 phu hoa chat diet lang quang.pdf
 
Liên kết website