Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Kế hoạch 657/KH-BVLVBP tổ chức đánh giá CTHĐ viên chức trước khi trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh điều dưỡng trưởng của Bệnh viện 
21/05/2020 
 
 
Liên kết website