Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch 5227/KH-SYT chuyên đề phát huy sáng kiến về công tác cải cách hành chính Ngành Y tế giai đoạn 2021-2025 
28/09/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: KH 5227 cai cai hanh chinh 2021 - 2025.pdf
 
Liên kết website