Thông tin dược
Thông tin dược
Kế hoạch 513/KH-SYT triển khai tập huấn thực hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuôc theo đơn tại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 - 2020 
18/02/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Ke hoach 513 tap huan de an ke don.pdf
 
Liên kết website