Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền
Bệnh viện Y Dược Cổ Truyền
Kế hoạch 466/KH-BVYDCT tổ chức đánh giá chương trình hành động viên chức trước khi xem xét trình cấp thẩm quyền bổ nhiệm chức danh quản lý 
15/08/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: KH 466-BVYDCT.pdf
 
Liên kết website