Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Kế hoạch 457/KH-CCDS về tổ chức đánh giá chương trình hành động công chức trước khi xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của Chi cục Dân số kế hoạch hóa gia đình 
20/08/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Ke hoach 457 bo nhiem.pdf
 
Liên kết website