Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Kế hoạch 3943/KH-SYT Tổ chức đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Phó Giám đốc Bệnh viện chuyên khoa Da liễu-Tâm thần trực thuộc Sở Y tế 
13/08/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: KH 3943 to chuc danh gia CTHD.pdf
 
Tin đã đưa
(19/10)
(14/10)
(02/10)
(29/09)
(29/09)
(26/09)
(25/09)
(25/09)
(18/09)
(17/09)

Liên kết website