Bệnh viện Mắt
Bệnh viện Mắt
Kế hoạch 295/KH-BVM Tổ chức đánh giá CTHĐ của viên chức trước khi xem xét bổ nhiệm chức danh Phó khoa Khám bệnh 
09/06/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: BVM 295 KH.pdf
 
Liên kết website