Tài liệu tuyên truyền
Tài liệu tuyên truyền
Kế hoạch 292-KH/ĐU triển khai Chỉ thị 32-CT/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị 
20/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Kế hoạch 292 Đảng ủy Sở Y tế.pdf
 
Liên kết website