Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Kế hoạch 2879/KH-SYT về việc triển khai các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm 
20/08/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: Ke hoach 2879 trien khai cong tac ATTP nam 2018.pdf
 
Liên kết website