Tài liệu tuyên truyền
Tài liệu tuyên truyền
Kế hoạch 285-KH/ĐU triển khai Kết luận của Ban Bí thư về triển khai thực hiện Nghị quy Hội nghị lần thứ 8 khóa XI 
15/11/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Kế hoạch 285 Đảng ủy Sở Y tế.pdf
 
Liên kết website