Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch 2646/KH-SYT Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) của Sở Y tế năm 2020 
08/06/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: K. hoach Nang cao chi so PAPI cua SYT nam 2020.pdf
 
Tin đã đưa
(14/11)
(28/10)
(28/10)
(21/10)
(08/10)
(27/09)
(25/09)
(24/09)
(24/09)
(23/09)

Liên kết website