Cải cách hành chính
Cải cách hành chính
Kế hoạch 2646/KH-SYT Nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) của Sở Y tế năm 2020 
08/06/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: K. hoach Nang cao chi so PAPI cua SYT nam 2020.pdf
 
Tin đã đưa

Liên kết website