Tài liệu tuyên truyền
Tài liệu tuyên truyền
Kế hoạch 212-KH/ĐU triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2014 của Bộ Chính trị 
26/08/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Kế hoạch 212 Đảng ủy Sở Y tế.pdf
 
Liên kết website