Thông tin dược
Thông tin dược
Kế hoạch 1897/KH-SYT về việc triển khai thực hiện đề án tăng cường kiểm soát kê đơn và bán thuốc theo đơn tại tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2017 - 2020 
06/06/2018 
 
Mời xem nội dung tại đây: vbdi_1897_KH-SYT_signed.pdf 
De an kiem soat thuoc theo don.xls
 
Liên kết website