Nhân lực, tài chính y tế
Nhân lực, tài chính y tế
Kế hoạch 1038/KH-SYT tổ chức Đánh giá Chương trình hành động trước khi xem xét bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chức danh Trưởng, Phó trưởng phòng của Sở và Trưởng, phó đơn vị trực thuộc Sở Y tế năm 2021 
22/03/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: KH 1038 KH danh gia.pdf
 
Tin đã đưa
(26/11)
(26/11)
(20/11)
(18/11)
(18/11)
(17/11)
(13/11)
(13/11)
(13/11)
(19/10)

Liên kết website