Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo
KHẨN/ Công văn số 1257/SYT-VP về Triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử hỗ trợ phòng chống dịch bệnh 
24/03/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: - Cv triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử hỗ trợ phòng chống dịch bệnh.pdf
                                          - CV 1422 BYT.pdf
 
Tin đã đưa
(06/10)
(29/09)
(28/09)
(25/09)
(14/09)
(04/09)
(03/09)
(27/08)
(25/08)
(25/08)

Liên kết website