Văn bản chỉ đạo
Văn bản chỉ đạo
KHẨN/ Công văn 3978/SYT-KHNVTC Tăng cường năng lực xét nghiệm Realtime RT-PCR phát hiện SARS-CoV-2 tại các Bệnh viện. 
25/08/2020 
 
 
Tin đã đưa
(06/10)
(29/09)
(28/09)
(25/09)
(14/09)
(04/09)
(03/09)
(27/08)
(25/08)
(21/08)

Liên kết website