Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
KHẨN/ Công văn 4864/SYT-KHNVTC Xác định nhu cầu thuốc không trúng thầu năm 2020. 
15/10/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 4864.pdf
PL 4864.PDF
 
Liên kết website