Thông tin quản lý nhà nước về Ý tế
Thông tin quản lý nhà nước về Ý tế
KHẨN/ Công văn 1266/SYT-KHNVTC Tiếp tục siết chặt công tác quản lý nhà nước về quảng cáo khám chữa bệnh, thuốc YHCT trên địa bàn tỉnh. 
06/04/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 1266 VB.pdf
CQLYDCT 270.pdf
 
Tin đã đưa
(02/07)
(13/01)
(28/12)
(09/06)
(13/08)
(08/08)
(17/06)
(21/05)
(22/04)
(06/12)

Liên kết website