Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Bệnh viện Lao và Bệnh viện Phổi
Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng Bệnh viện Lao và Bệnh phổi năm 2014  
25/04/2015 
 
Mời xem tại đây: Ket qua KTBV.zip
 
Liên kết website