Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Hội nghị hướng dẫn triển khai xây dựng mô hình điểmloại hình thức ăn đường phố tại các huyện năm 2020 
30/07/2020 
 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm tỉnh Ninh Thuận tại Kế hoạch số 593/KH-BCĐ ngày 02/3/2020 về triển khai thực hiện công tác đảm bảo An toàn thực phẩm năm 2020, trong đó đề ra chỉ tiêu mỗi huyện (Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Nam) xây dựng 01 mô hình điểm thức ăn đường phố tập trung trong năm 2020.

Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ban chỉ đạo liên ngành An toàn thực phẩm các huyện (Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Nam) tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai xây dựng mô hình điểm loại hình thức ăn đường phố năm 2020 trên địa bàn mỗi huyện trong tháng 7 năm 2020.


Ông Phạm Trọng Hoàng Vũ, Chi cục Trưởng hướng dẫn trình tự triển khai mô hình tại huyện Ninh Sơn.

Ông Phạm Trọng Hoàng Vũ – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm và bà Nguyễn Thị Thanh Hiền – Trưởng phòng Nghiệp vụ Chi cục ATVSTP trực tiếp hướng dẫn trình tự triển khai xây dựng mô hình điểm loại hình thức ăn đường phố, Trích Luật An toàn thực phẩm và các Nghị định liên quan đến điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố cho các bộ quản lý tại địa phương.

Hội nghị diễn ra với sự thảo luận và trao đổi sôi nổi của các cán bộ ở cơ sở về những vướng mắc trong công tác quản lý an toàn thực phẩm tại địa phương, đặc biệt trong công tác quản lý loại hình thức ăn đường phố. Qua Hội nghị hầu hết đại biểu thống nhất cao về cách thức triển khai xây dựng mô hình điểm loại hình thức ăn đường phố theo hướng dẫn của Sở Y tế và quyết tâm thực hiện đạt chỉ tiêu do Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra, từ đó có cơ sở để nhân rộng mô hình trong những năm tiếp theo.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Ninh Thuận

 
Liên kết website