Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
Hội nghị cán bộ công chức năm 2018 
04/01/2018 
 

Sáng ngày 29/12/2017, chính quyền phối hợp với Công đoàn cơ sở đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018, để đánh giá một năm thực hiện Nghị quyết năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2018 và phát động thi đua trong đơn vị.


CBCC Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình

Với ý thức trách nhiệm, phấn khởi trước những kết quả đạt được của đơn vị, trong phong trào thi đua năm 2017, Hội nghị CBCC Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã làm việc với tinh thần phấn khởi, khẩn trương và nghiêm túc. Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; báo cáo thực hiện quy chế dân chủ năm 2017, thông qua quy chế dân chủ, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn, quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan, báo cáo công tác tài chính năm 2017; báo cáo bổ sung sửa đổi về Quy chế chi tiêu nội bộ; báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2016-2017... Hội nghị đã dân chủ thảo luận, tập trung lắng nghe, phát biểu, đóng góp, trao đổi kinh nghiệm, đánh giá những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua trên một số lĩnh vực trọng yếu của đơn vị, cũng như một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế và đã bầu ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019.

Kết quả Hội nghị thống nhất thông qua Nghị quyết hội nghị CBCC Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình và quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đã đề ra trong năm 2018.

Thanh Hải

 
Liên kết website