Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017-2022 
20/07/2018 
 

Thực hiện kế hoạch số 63/KH – ĐCSBVT ngày 16/7/2018, Đoàn cơ sở đã tổ chức lớp học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Lớp học nhằm giúp cho các cấp bộ Đoàn, ĐVTN nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Thuận lần thứ VI và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối các cơ quan tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 – 2022; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Tại buổi học, các đoàn viên thanh niên Bệnh viện Tỉnh được nghe đồng chí Lê Huy Thạch – Phó Bí thư Đảng ủy báo cáo chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ Đoàn năm 2018, đặc biệt là với các cán bộ Đoàn làm việc trong môi trường cần phát huy năng lực, sức mạnh của tuổi trẻ như Bệnh viện Tỉnh. Cũng tại buổi học, đồng chí Nguyễn Vĩnh Nghi – Bí thư Đoàn cơ sở đã báo cáo chuyên đề Nghị quyết Đại học Đoàn các cấp.

Qua 01 buổi học tập nghiêm túc, đoàn viên thanh niên tại Bệnh viện Tỉnh có cơ hội được tiếp cận và hiểu sâu sắc Nghị quyết của Đoàn các cấp từ đó cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết trong nội dung và nhiệm vụ công tác, gắn việc học tập, quán triệt Nghị quyết với xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp bộ Đoàn, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong thực hiện chương trình hành động.

Phòng Công nghệ thông tin

 
Liên kết website