Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Hồ sơ mời thầu kèm theo Quyết định số 1635/QĐ-SYT phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 1: thuốc generic năm 2019 
14/05/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Ho so moi thau goi 1 generic 2019.pdf
 
Liên kết website