Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Hồ sơ mời thầu kèm theo Quyết định 1636/QĐ-SYT phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 2: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2019 
14/05/2019 
 
 
Tin đã đưa
(21/05)
(17/05)
(14/05)
(14/05)
(14/05)
(14/05)
(14/05)
(14/05)
(14/05)
(10/05)

Liên kết website