Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Hồ sơ mời thầu kèm theo Quyết định 1636/QĐ-SYT phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 2: Thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị năm 2019 
14/05/2019 
 
 
Liên kết website