Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Hồ sơ mời thầu các gói thầu số 1, 2 , 3, 4, 5 năm 2019 
21/05/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: - Goi 1 - 2019.rar 
                                           - Goi 2 - 2019.rar
                                           - Goi 3 - 2019.rar
                                           - Goi 4 - 2019.rar
                                           - Goi 5 - 2019.rar

 
Liên kết website