Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
HỘI THẢO LẬP KẾ HOẠCH VÀ GIÁM SÁT DỰ ÁN BẠN HỮU TRẺ EM TỈNH NINH THUẬN NĂM 2014 
15/10/2013 
 

Ngày 03/10/2013 ban quản lý Dự án Bạn hữu Trẻ em tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội thảo lập kế hoạch và giám sát dự án Bạn hữu Trẻ em tỉnh Ninh Thuận năm 2014. Đến tham dự phía UNICEF có ông Jesper Moller, Phó Đại diện UNICEF Việt Nam và các thành viên của UNICEF và UNFPA Việt Nam; Đại diện các bộ Tư Pháp, Bộ Lao động-Thương binh – Xã hội, Bộ Tài chính. Về phía tỉnh Ninh Thuận có ông Võ Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Trưởng ban Quản lý Dự án Bạn hữu Trẻ em tỉnh Ninh Thuận; ông Vũ Minh Tuyên, Phó ban Dự án; lãnh đạo và  chuyên viên Ban Văn hóa – Xã hội/ HĐND tỉnh;  lãnh đạo và  chuyên viên của các sở: Công an, Tư pháp, Tài chính, Giáo dục, Y tế, Thông tin – Truyền thông, Lao động – Thương – Xã hội; các đoàn thể Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Tỉnh Đoàn thanh niên.Ông Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự và
phát biểu tại Hội thảo

Mục đích chung của Hội thảo tham vấn là nhằm cùng nhau xác định các hành động ngắn hạn và trung hạn và hoạt động về lập kế hoạch và theo dõi để giải quyết các khó khăn, rào cản, vướng mắc ở cấp tỉnh cũng như các yếu tố thuận lợi cho việc đạt được các kết quả chính cho trẻ em bị tổn thương nhất, trong lĩnh vực giáo dục, bảo vệ trẻ em, sự sống còn và phát triển của trẻ em, chính sách xã hội và quản lý nhà nước trong Chương trình hợp tác quốc gia 2012 – 2016. Mục tiêu bao gồm: 1. Xác định các vướng mắc, rào cản chính và các yếu tố gây cản trở và/hoặc tạo điều kiện cho việc đạt được các đầu ra quan trọng đối với kết quả của dự án cấp tỉnh tập trung vào trẻ em dễ bị tổn thương nhất; 2.Xây dựng một khung theo dõi việc dỡ những rào cản chính và vướng mắc để thực hiện thí điểm tại một số huyện; 3. Lập kế hoạch hành động ngắn hạn để khắc phục các khó khăn vướng mắc và các rào cản trong kế hoạch năm 2014.

Sau khi được nghe bà Mench Diokno, chuyên viên Liên hiệp quốc trình bày bài Góc nhìn bình đẳng, giới thiệu về công cụ phân tích các khó khăn và rào cản, vướng mắc. các định nghĩa, khái niệm đang sử dụng trong hội thảo, các đại biểu chia ra thành 5 nhóm để thảo luận sâu hơn trong chuyên ngành: nhóm chính sách, nhóm y tế, nhóm giáo dục, nhóm bảo vệ trẻ em. Sau 03 ngày làm việc  tích cực, mỗi nhóm đã đưa ra được những rào cản, vướng mắc và các biện pháp giải quyết theo kế hoạch trung hạn và kế hoạch năm 2014.

Ông Jesper Moller, Phó Đại diện UNICEF Việt Nam có ý kiến nhận xét đánh giá cao sự cố gắng của các đại biểu trong hội thảo, nếu lên được những rào cản, đồng thời UNICEF và UNFPA cũng giới thiệu những công cụ mới trong hội thảo để giúp các nhóm xây dựng được khung kế hoạch, có những công cụ mới và ý tưởng mới để hoạt động có hiệu quả hơn./. 

                                                                            Ngọc Hạnh

 
Tin đã đưa
(25/11)
(16/11)
(16/11)
(16/11)
(11/11)
(10/11)
(08/11)
(08/11)
(03/11)
(01/11)

Liên kết website