Công đoàn ngành Y tế
Công đoàn ngành Y tế
HỘI NGHỊ KÝ KẾT QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ VỚI LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN, THÀNH PHỐ 
07/06/2015 
 

Sáng 05/6/2015 tại Sở Y tế, Công đoàn Ngành Y tế tỉnh Ninh Thuận
tổ chức Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp hoạt động giữa Công đoàn ngành Y tế với 07 Liên đoàn Lao động huyện, thành phố.

Tham dự hội nghị có ông Kiều Đình Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh; Chủ tịch và Ban chấp hành công đoàn Ngành Y tế; 07 Chủ tịch LĐLĐ huyện, thành phố và 07 Chủ tịch CĐCS Trung tâm Y tế huyện, thành phố.Các đại biểu tham dự Hội nghị ký kết quy chế phối hợp chụp hình lưu niệm cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh

Hội nghị đã thảo luận, bàn bạc các nội dung của dự thảo quy chế nhằm hạn chế sự chồng chéo trong quản lý, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giữa hai bên trên cơ sở bình đẳng, thống nhất; đảm bảo đúng nhiệm vụ, quyền hạn của Công đoàn Ngành Y tế và Liên đoàn Lao động huyện, thành phố đúng theo quy định điều lệ Công đoàn Việt Nam và phù hợp với đặc điểm riêng của ngành Y tế Ninh Thuận.

Việc xây dựng và ký kết quy chế phối hợp giữa Công đoàn Ngành Y tế với Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố nhằm tạo hành lang pháp lý để các đơn vị thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành; đảm bảo hoạt động của 07 CĐCS Trung tâm Y tế huyện, thành phố gắn với các hoạt động của ngành, mang tính ngành nghề sâu sắc; hai bên phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin chương trình công tác, chủ trương lớn của ngành, của địa phương hoặc những vấn đề đột xuất khác, không chồng chéo trong chỉ đạo các công đoàn cơ sở, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Ngành Y tế tỉnh nhà.

Hội nghị đã đi đến thống nhất ký kết các nội dung thực hiện theo trách nhiệm của hai bên về: công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác tham gia quản lý, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động; các phong trào thi đua; công tác tổ chức cán bộ, xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; công tác kiểm tra thực hiện các chính sách của ngành, của Nhà nước liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức và người lao động Ngành Y tế tại 07 CĐCS Trung tâm Y tế trực thuộc các LĐLĐ huyện, thành phố quản lý.

                                                                                  Thanh Bình

 
Liên kết website