Bệnh viện Mắt
Bệnh viện Mắt
HỘI NGHỊ “TỔNG KẾT DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHĂM SÓC MẮT TOÀN DIỆN” NĂM 2013 
12/12/2013 
 

Ngày 10/12/2013, Trung tâm Chuyên khoa Mắt tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Dự án “Phát triển chăm sóc mắt toàn diện tại Ninh Thuận giai đoạn 2012-2013” và đề ra phương hướng hoạt động năm 2014 do Quỹ Fred Hollows (FHF) tài trợ.
Bà Phan Thị Lai, Phó Giám đốc Sở Y tế đến tham dự và phát biểu
tại Hội nghị

Tham dự hội nghị, về phía Sở Y tế có bà Phan Thị Lai - Phó Giám đốc Sở Y tế. Về phía ban điều hành dự án có bà Nguyễn Viết Mỹ Ngọc - Quản Trị dự án văn phòng FHF Việt Nam tại Ninh Thuận; lãnh đạo cùng cán bộ chuyên trách 07 Trung tâm y tế huyện, thành phố.

Dự án đã triển khai trong 4 năm ở các huyện: Ninh Hải, Ninh Phước,  Thuận Bắc, Thuận Nam, với tổng kinh phí là 6.6 triệu USD trong vong 4 năm. Dự án đã đẩy mạnh hệ thống chăm sóc mắt ban đầu từ tuyến huyện đến thôn xã; điều dưỡng, 3 bác sĩ, 96 y tế xã, 416 y tế thôn; hơn 1.219 bệnh nhân đục thủy tinh thể được phẫu thuật, trong đó có 450 ca do Dự án hỗ trợ. Trang thiết bị nhãn khoa được cấp cho tuyến tỉnh, huyện, xã trị giá 54.094 USD trong đó bao gồm 01 xe cứu thương cho Trung tâm chuyên khoa Mắt; tổ chức tuyên truyền cách phòng chống các bệnh về mắt qua panô, áp phích, báo, đài…Nguyễn Viết Mỹ Ngọc - Quản Trị dự án văn phòng FHF Việt Nam
tại Ninh Thuận phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các đơn vị tuyến huyện được dự án hỗ trợ cũng đưa ra  các kiến nghị như: đầu tư thêm trang thiết bị, cán bộ y tế huyện xã  được đào tạo chuyên môn về tật khúc xạ học đường, và nhiều đơn vị ngoài dự án muốn được đào tạo chuyên môn về mắt để phục vụ tại địa phương...

Hội nghị cũng đưa ra các bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn các chương trình của dự án trong năm 2014 như cần xây dựng kế hoạch hoạt động sớm, tăng cường sự phối hợp giữa nhà tài trợ, chủ dự án và các đơn vị thụ hưởng.

                                                                      Ngọc Tuyền

 
Liên kết website