Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Giấy ủy quyền 3078/UQ-SYT Ký biên bản Thương thảo, Thảo thuận khung và Hồ sơ dự thầu (bản chính các gói thầu đấu thầu tập trung thuốc năm 2020 
07/07/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: UQ 3078.PDF
 
Liên kết website