Đào tạo - Bồi dưỡng
Đào tạo - Bồi dưỡng
Giấy mời 3174/SYT-KHNVTC Tổ chức Hội nghị phổ biến VBPL về dược lâm sàng, thông tin thuốc, cảnh giác dược, sử dụng thuốc an toàn hợp lí và GSP 
16/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: 
SYT 3174 GM.pdf
Chuong-trinh-HOI-NGHI.pdf
 
Tin đã đưa
(16/09)
(12/09)
(10/08)
(10/07)
(10/07)
(07/07)
(25/06)
(10/06)
(09/06)
(30/05)

Liên kết website