Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Đấu thầu thuốc- hóa chất - vật tư tiêu hao
Giấy mời 1281/GM-SYT thống nhất kế hoạch lựa chọn nhà thầu đấu thầu tập trung thuốc, vắc xin năm 2019 
16/04/2019 
 
Mời xem nội dung tại đây: Giay moi 1281.pdf
 
Liên kết website