Bệnh viện Mắt
Bệnh viện Mắt
GIAO BAN DỰ ÁN VCEVDP QUÝ III 
13/10/2014 
 

Ngày 13/10/2014, Dự án phát triển chăm sóc mắt toàn diện đã tổ chức họp giao ban quý III/2014. Tham dự cuộc họp, về phìa tỉnh Ninh Thuận có ông Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Chuyên khoa mắt - Phó ban điều hành dự án;về phía Dự án VCEVDP có bà – Phan Nguyễn Song Thảo- quản trị Dự án VCEVCDP – FHF và ông Nguyễn Đình Kiên, cán bộ dự án FHF, cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyên trách khoa mắt, các Trung tâm y tế tại 4 huyện nằm trong dự án và đại diện Sở Giáo dục, Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh Ninh Thuận.Ông Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Chuyên khoa mắt chủ trì
cuộc họp giao ban

Sau phần báo cáo kết quả hoạt động trong ba quý, dự án cũng đưa ra phương hướng hoạt động trong quý còn lại của năm, trong đó việc tập trung khám sàn lọc và theo dõi tật khúc xạ cho học sinh tại 9 trường học trên địa bàn thành phố với 11.500 học sinh được dự án quan tâm ưu tiên hàng đầu.

Buổi họp cũng nhận được các ý kiến góp ý của các đơn vị và cùng nhau thảo luận nhằm nâng cao chất lượng khám chữa các bệnh về mắt cho người dân. Trong đó có những ý kiến tâm huyết từ các đơn vị nằm trong dự án như: cán bộ đựơc đi đào tạo chuyên khoa, tuy nhiên do nhân lực thiếu nên phải kiêm nhiệm thêm nhiều việc của đơn vị làm cho quá trình thăm khám chưa đạt được kết quả cao; việc khám sàn lọc tại một số huyện còn gặp khó khăn cũng do thiếu nhân lực chuyên môn; chỉ tiêu khám sàn lọc cho huyện Thuận Bắc khá cao…

Đại diện các đơn vị cũng nhận khuyết điểm việc báo cáo số liệu hàng tháng chưa có thống nhất ngày tháng nên báo cáo có phần chậm trễ, qua cuộc họp các  đơn vị cũng thống nhất sẽ nộp báo cáo vào ngày 26 hàng tháng về Trung tâm Chuyên khoa Mắt tổng hợp gửi về Dự án.

Qua các ý kiến góp ý của các đại biểu, đại diện FHF cũng chia sẻ những khó khăn của các đơn vị, đồng thời cũng đưa ra kiến nghị cho các đơn vị như: lãnh đạo các đơn vị quan tâm để chuyên trách Mắt làm tốt công việc của mình để chuyên môn không bị lãng quên và tay nghề được nâng lên; giữa tuyến tỉnh và tuyến huyện ngồi lại để bàn cách để có sự phối hợp nhịp nhàng trong khâu khám sàn lọc tại cộng đồng để huyện nào cũng đạt được chỉ tiêu đề ra…, đại diện FHF cũng mong muốn cán bộ chuyên trách mắt của các huyện tham gia dự án tiếp tục phát huy vai trò của mình; xây dựng kế hoạch phòng chống mù lòa của tỉnh trong những quý, năm tới, chú trọng vào chất lượng các hoạt động và tính bền vững của dự án. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh cần điều chỉnh cán bộ cần thiết cho công tác đào tạo; định kỳ họp theo quý để đánh giá, trao đổi, rút kinh nghiệm, đảm bảo sự cải thiện liên tục và triển khai hiệu quả các mục tiêu và chỉ tiêu của dự án đã đề ra trong năm tới.

                                                                                 Ngọc Tuyền
 
Liên kết website