Bệnh viện Mắt
Bệnh viện Mắt
GIAO BAN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CHĂM SÓC MẮT TOÀN DIỆN TỈNH NINH THUẬN QUÝ I/2014 
27/03/2014 
 

Ngày 26/3/2014 tại Trung tâm chuyên khoa Mắt, Dự án Phát triển chăm sóc mắt toàn diện đã tổ chức Họp giao ban quý I/2014. Tham dự cuộc họp có ông Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Chuyên khoa mắt - Phó ban điều hành dự án, ông Nguyễn Đình Kiên, đại diện Quỹ Fred Hollows Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ chuyện trách mắt các Trung tâm y tế huyện thành phố nằm trong dự án.

Tại buổi làm việc, Ban điều hành dự án cùng các trung tâm y tế huyện, thành phố tham gia dự án đã thảo luận các hoạt động trong quý I năm 2014, tập trung vào các vấn đề tồn tại, khó khăn ở cơ sở, tài liệu truyền thông… các đơn vị tham gia dự án cũng đưa ra một số ý kiến như: ban điều hành dự án nên có kế hoạch cụ thể, chỉ tiêu cụ thể; cung cấp trang thiết bị cho TTYT Thuận Nam; chuyển giao kỹ thuật cho các đơn vị…

 Lãnh đạo Trung tâm Chuyên khoa mắt, đại diện FHF thăm tình hình
khám mắt tại Trung tâm

Ban điều hành dự án cũng đưa ra các phương hướng hoạt động cho quý II năm 2014 với các mục tiêu: phẫu thuật cho 150 ca đục thủy tinh thể, 10 ca mộng, và 10 ca nhãn nhi (lé,sụp mi); phối hợp với Hội người cao tuổi tỉnh thực hiện công tác tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán bộ hội; triển khai việc cải tạo, nâng cấp phòng kính của TTCK Mắt; phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng lực chăm sóc mắt từ tuyến tỉnh đến tuyến cơ sở để xử trí những bệnh mắt phổ biến; Nâng cao nhận thức chăm sóc mắt và cải thiện khả năng tiếp cận, điều trị các nguyên nhân gây các bệnh về mắt.     

Phát biểu tóm tắt các ý kiến thảo luận, ông Nguyễn Đình Kiên, đại diện quỹ FHF yêu cầu tiếp tục phát huy vai trò, hiệu quả của công tác truyền thông; xây dựng kế hoạch phòng chống mù lòa của tỉnh trong những quý, năm tới; điều chỉnh cán bộ cần thiết cho công tác đào tạo; định kỳ họp theo quý để đánh giá, trao đổi, rút kinh nghiệm... đảm bảo sự cải thiện liên tục và triển khai hiệu quả các mục tiêu và chỉ tiêu của dự án đã đề ra trong năm 2014.
                                                                            
Ngọc Tuyền

 
Liên kết website