Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Bệnh viện Đa Khoa Ninh Thuận
Đoàn viên thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh hăng hái tham gia phòng chống dịch Covid-19 
23/03/2020 
 

Ngày 20/3/2020, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận xây dựng kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, trong đó Bệnh viện đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị cách ly tại khoa Nhiễm bệnh viện tỉnh; Lập kế hoạch thành lập khu khám bệnh, chữa bệnh cho người dân ở Thôn Văn Lâm 3 là nơi cư trú của Bệnh nhân số 61 và 67 đang được cách ly y tế và Hỗ trợ nhân lực, hỗ trợ chuyên môn cho các khu cách ly tập trung trong tỉnh Ninh Thuận.   

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, để thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 tại tỉnh Ninh Thuận, Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đồng bộ triển khai nhanh chống các phương án, kế hoạch phòng chống Covid-19. Trong đó việc huy động nhân lực tình nguyện chống dịch Covid-19  trong bệnh viện là hết sức cần thiết.Ông Thái Phương Phiên, Giám đốc Bệnh viện thông qua kế hoạch phòng chống
dịch bệnh Covid-19

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 21/3/2020, ông Thái Phương Phiên-Giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt với gần 150 đoàn viên thanh niên, lãnh đạo các khoa, phòng để thông qua kế hoạch phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới và động viên, khích lệ, kêu gọi toàn thể cán bộ, viên chức bệnh viện, đoàn viên thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia chung tay cùng triển khai các phương án, kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 tại tỉnh Ninh Thuận.


100% đoàn viên thanh niên đồng ý tình nguyện sẵn sàng tham gia chống dịch Covid-19

Kết quả 100% đoàn viên thanh niên đã tự viết đơn tình nguyện sẵn sàng đi chống dịch Covid-19 khi được phân công tiếp ứng cho tất cả các địa điểm phòng chống dịch hiện nay trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

                                      Phòng Quản lý Chất lượng Bệnh viện đa khoa tỉnh

 
Liên kết website