Thông tin dược
Thông tin dược
Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng LIV-Z Tablets (Levocetirizin dihydrochloride 5 mg) 
17/02/2020 
 
 
Liên kết website