Thông báo
Thông báo
Thông báo 3721/TB-SYT Đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng Công văn số 11170/QLD-CL 
10/08/2020 
 
Mời xem nội dung tại đây: C.V thu hồi thuốc DCLH-CV 11170.pdf
 
Liên kết website