Thông tin hoạt động
Thông tin hoạt động
Đề nghị Doanh nghiệp tạo điều kiện để Đoàn khảo sát chỉ số năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban, ngành và địa phương năm 2020 đến khảo sát doanh nghiệp. 
15/07/2021 
 
Mời xem nội dung tại đây: SYT 3156 CV.pdf
 
Liên kết website